sjs2-logo

低振動効果,令操作更舒適!

 

採用牧田SJSII超級連結系統II的角向磨光機擁有兩個獨特的零件:鋼板彈簧及凸輪。當以工具進行研磨工作時,凸輪會自動壓向鋼板彈簧,吸收振動力,有効減低使用者的疲勞。

 

SJS II獨特構造:

 

sjs2-chi

f_icon_sm_whatsapp_chin
f_icon_sm_whatsapp